ETAP I
46 mieszkań | zielony dach | system żaluzji | inwestycja zrealizaowana